Liczba odwiedzin strony: 36005 Osób na stronie: 2
 

 Kancelaria adwokacka
adwokat, Lubczyńska Alina

 
 
Kancelaria adwokacka
adwokat, Lubczyńska Alina
 
Sądowa 4
50-046 Wrocław
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2007 Nr 241 poz. 1762 - Kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 1) (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2007 r.) Na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zarządza się, co następuje: §   1.  Urzędowi...
Monitor Polski 2005 Nr 49 poz. 684 - Kwoty przychodu odpowiadające 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2005 r
KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2005 r. (M.P. z dnia 26 sierpnia 2005 r.) Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, iż od dnia 1 września...